תנאי שימוש

נא לקרוא ולהבין את הקטע הזה ביסודיות לפני גישה או שימוש באתר זה.
לפני גישה או שימוש במידע (להלן "מידע") באתר הזה, אתה מסכים להיות מחויב על פי הסכם זה. המידע, התכנים והשירותים באתר זה מסופקים בכפוף להסכמתך לתנאים שלהלן.

מידע משפטי
כל הסימנים המסחריים, סימני המסחר הרשומים, החומרים המוגנים בזכויות יוצרים באתר הינם בבעלות בעליהם החוקיים, אלא אם צוין אחרת.

המידע באתר
האתר כולל סוגים שונים של תוכן ובכלל זה טקסט, תמונות, סרטונים, נתונים וקבצים (להלן תוכן).
התוכן באתר נועד לספק מידע כללי בלבד ואינו מהווה המלצה או חוות דעת. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי התוכן באתר מבוסס, בן השאר, על דיווחי משתמשים אחרים באתר.
מפעילת האתר אינה אחראית בשום מקרה לטעויות, שגיאות ו/או לכל הסתמכות שתתבצע ביחס למוצג באתר.

מפעילת האתר אינה בהכרך מזהה, בודקת, מנפה או מסננת את המשתמשים באתר ואת התכנים המתפרסמים בו.
ההפניות (לינקים) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לשם הנוחות בלבד.
השימוש באתרים אלו הינה באחריות המשתמש בלבד.
מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן פרסומי המופיע באתר – האחריות על התוכן הפרסומי תחול על המפרסם בלבד.

הבהרה
מפעילת האתר וספקיה מסירים מעצמם כל אחריות מפורשת ובין משתמעת ביחס לתוכן, מידע, שירותים, וחומרים הכלול באתר זה, לרבות, ללא כל הגבלה משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, ו/או הפרה.
כל מידע, שירותים, והחומרים מסופקים "כפי שהם" ו "לפי זמינות" ללא אחריות מכל סוג שהוא.
מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל הוצאה ו/או נזק, עקיף ו/או ישיר, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר ובשירותיו.

שיפוי
על ידי הרשמתך לאתר אתה מסכים לשפות, את מפעילת האתר ו/או שותפיה וספקיה מכל תביעה, אחריות, אובדן והוצאות (לרבות שכר טרחת עורך דין) הנובעים מהפרה של הסכם זה.

תכני גולשים
מפרסם התכנים באתר מצהיר בזאת כי אין שום מגבלה המונעת ממנו להעביר לאתר תוכן ו/או לפרסמו באתר ברבים, המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות על התוכן המפורסם, והוא מפרסם אותו בכפוף לתקנון האתר.
מפעילת האתר לא תשא באחריות לגבי תביעות בנושא זכויות היוצרים של התוכן המפורסם, האחראי הבלעדי הינו מפרסם התוכן.
אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר תוכן פוגע בפרטיות, מעליב, שקרי, משמיץ, מאיים, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

שינויים באתר
מפעילת האתר וספקיה עשויים לבצע שיפורים ו/או שינויים במידע, שירותים, מוצרים, וחומרים אחרים באתר זה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
מפעילת האתר עשויה לשנות הסכם זה בכל עת, וכל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו.
לפיכך, אתה מסכים לבחון הסכם זה מעת לעת.המשך השימוש באתר תיחשב כהסכמה לאמור בו.

הצהרת פרטיות
המידע האישי אשר נאגר באתר הינו למטרת שימוש פנימי.
גוגל (Google) כמשווק צד שלישי, משתמשת בקובצי "Cookie" בכדי להציג מודעות מותאמות באתר.
בעזרת השימוש בקובץ Cookie של DART, יכולה גוגל להציג למשתמשים מודעות מותאמות אישית.
משתמשים רשאים לבטל את השימוש בקובץ Cookie של DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של Google.

desktop